محسن چاری مدیر و موسس صنایع فلزی بدیع هستم.

کار آفرین و کسی که تمامی پله های درامد زایی و اشتغال و … را از صفر شروع نمود و تمامی کسانی که از گذشته من را میشناسند متفق القول هستند که پیشرفتهای شگرفی داشته ام.

اما پس از دستیابی به اهداف مالی متوجه شدم که چیزی بسیار بزرگ را ندارم و آن ارزشهایی بود که همیشه به آن فکر میکردم ولی نقششان در زندگی ام خیلی کمرنگ تر از خواسته ام بود.

هر کسی رسالتی دارد و باید آن راپیدا نماید.

من نیز در راستای رسالتم تصمیم گرفتم تجربیات خود را در مسیر کسب درامد و اشتغالزایی با افزودن علم روز و کاربردی و ساده در اختیار مردم سرزمینم قرار دهم تا آنها هم علاوه بر کسب موفقیت در درامد ، از موقعیت اجتماعی و جایگاهی که کسب مینمایند لذت ببرند و دائما در حال گسترش شادمانی خویش و تداوم آن باشند.